TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


OSZCZĘDZANIE

Pomyśl już dziś, jak będzie wyglądać przyszłość Twojego dziecka.
Doradca Open Finance pomoże wybrać Ci odpowiedni produkt aby zaoszczędzić jak najlepiej.

Twoje dziecko ma dopiero kilka lat, ale już dzisiaj zastanawiasz się kim zostanie w przyszłości. Możesz ułatwić mu start w dorosłość jeśli odpowiednio wcześniej zadbasz o jego przyszłość. Doradca Open Finance przedstawi Ci odpowiednie rozwiązania finansowe. Wspólnie wybierzecie idealny sposób pomnażania oszczędności na spokojną przyszłość Twojego dziecka.

Szczegóły oferty u doradcy. Przed podjęciem decyzji odnośnie zawarcia umowy, Open Finance zaleca zapoznanie się z dokumentami stanowiącymi podstawę jej zawarcia. Skorzystanie z produktów następuje wyłącznie na własne ryzyko inwestora. Dane te nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Niezależnie od informacji przekazanych przez doradcę przed zawarciem każdej transakcji klient jest zobowiązany do określenia i oceny jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do klienta.

Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 543 566,63 zł tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail:kontakt@open.pl.